Fabrikmester

Fabrikmester
Fabrikmester (Søværnet), en tidligere betegnelse for den øverste tekniske leder på Orlogsværftet. Stillingen oprettedes 1692 og besattes med den i udlandet uddannede Olaus Judicheer, der var den første danske mand, som lagde virkelig videnskabelige principper til grund for skibskonstruktionen. Efter Judicheer's afgang ansattes kaptajn-løjtnant K. N. Elenstrup som Fabrikmester 1729 og efter denne en række fremragende mænd: Thurah, Barbi, Andreas Gerner, Henrik Gerner, Krabbe, Stibolt og Hohlenberg, der fra midten af 18. århundrede bragte skibsbygningen ind i et fast spor til gavn for vor flådes udvikling. 1855 ophævedes stillingen, der nærmest svarede til den, som direktøren for skibbygning og maskinvæsen efterfølgende beklædte.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”